Bostads- och infrastruktursatsningar, i kombination med ökade krav kring hållbarhet och natur- och kulturområden, innebär att stora mängder geografiska data måste samlas in och bearbetas för att möjliggöra kostnadseffektiva anpassningar i samhället.

– Tekniken inom mätnings- och geo data utvecklas rasande snabbt, både vad gäller insamling och analyser samt visualisering. Som mät- och karttekniker blir man ofta kuggen i hjulet inom både stora och små projekt, säger Stig Husberg, rektor, på Kartotek.

 

Framtidsbransch

Arbetsmarknaden återfinns både inom det offentliga och det privata, berättar han. Som utbildad mät- och karttekniker kan arbetsgivarna vara allt ifrån bygg- och anläggningsföretag, Trafikverket och lantmäterimyndigheterna till stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltningar, samt även kartproducenter. För att nämna några.

Löneutvecklingen är förhållandevis god men en ingångslön på mellan 28 – 33 000 kronor. Till skillnad från många andra tekniska yrken är fördelningen mellan kvinnor och män jämn, vilket är positivt för branschens utveckling. Behovet av kompetens är stort. 

"Behovet av ny kompetens ökar"

– Bland de som går ut en yrkeshögskoleutbildning inom mät- och kartteknik har i stort sett alla jobb innan de hinner lämna skolan. Behovet av ny kompetens ökar också i och med de stora pensionsavgångar vi ser inom branschen, vilket gör mät- och karttekniker till ett framtidsyrke, säger Stig Husberg.