Stress har blivit en stor del i människors vardag, inte minst bland barnen. Forskning kring medveten närvaro för att minska stress visar positiva resultat. Föreningen Drömmen om det goda har tjugo års erfarenhet av att ge barn, elever och lärare metoder för att finna inre ro i förskolan och skolan. 

- Mindfulness bör finnas för alla barn och ungdomar. Vi ser att arbetsmiljön förbättras samt att empati och kreativitet ökar, säger Anne Marie Brodén som är ordförande och leder arvsfondsprojektet Mitt lugn. 

Träning i medveten närvaro och andra stillhetsövningar minskar stress och oro, ökar självförtroende, trivsel i skolan och relationerna mellan eleverna. Övningarna ger resultat både för elever och för lärare. De berättar om hur klimatet i klassrummen förbättras samtidigt som de själva mår bättre.

- Övningarna tar inte lång tid och är effektiva. Vi vill att fler får chans att lära sig att finna studiero i skolmiljön, säger Marie Boris-Möller, generalsekreterare.