­Framför allt saknas det ­utbildade fastighetsingenjörer och fastighetstekniker. Både Stockholmsregionen och ­staden växer kraftigt. Om tolv år beräknas antalet invånare i ­regionen vara över 2,5 miljoner. För att möta behovet av bostäder ­planeras 140 000 nya bostäder de närmaste femton åren.

 

Vad yrkesrollerna innebär

– Efterfrågan på kvalificerade fastighetstekniker och fastighetsingenjörer ökar i samma takt som allt fler bostäder byggs och utvecklas.

"Branschen har i dag en akut brist på kompetent personal"

Branschen har i dag en akut brist på kompetent personal inom dessa yrkesroller då fastigheter skall underhållas och nya projekt skall planeras, säger Anna ­Råsled som är verksamhetsansvarig på John ­Ericsson Institutet.

Att arbeta som fastighetstekniker innebär att du kommer att ha ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. Du ser även till att systemen fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

 

Fastigheter. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

 

Nära dialog med studenter

Att arbeta som ­fastighetsingenjör innebär att du har ­huvudansvaret för att optimera fastighetens ­tekniska system som specialist.

Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ha kostnadsansvar för det. Ingenjören ansvarar även för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar.

"Ger studenten relevant kontakt med yrkes­livet."

– På John Ericsson Institutet har vi en nära dialog med våra studenter för att tillsammans konkretisera personliga mål med utbildningen. Det gör att vi som arbetar ­operativt med utbildningen lättare kan ­rekommendera våra studenter till företag i branschen. En viktig del i utbildningen är LIA: n, den arbetsplatsförlagda kurs som ger studenten relevant kontakt med yrkes­livet. Det är genom LIA: n de flesta får en anställning efter ­avslutad  utbildning, berättar Anna Råsled.

 

Förberedande kunskaper

För att komma in på utbildningarna krävs att du har en gymnasie­examen där praktisk ellära ingår. Har man inte elläran kan man gå en preparandkurs hos John ­Ericsson Institutet, som har båda yrkeshögskoleutbildningarna, Fastighetstekniker 2 och Fastighetsingenjör 2.