Kristina Lohman

Kultur- och utbildningschef i Vadstena kommun

Hur hamnade ni högt i rankingen av Sveriges bästa skolkommun?
– Våra kompetenta lärare och en samsyn kring vad skolutveckling och en bra skola innebär. Vi har en gemensam bild av våra utmaningar och styrkor, vilket ger en kraft att utvecklas framåt som sprids till såväl politiker, förvaltning, rektorer och lärare. Vi har även ett välfungerande kvalitetssystem.

Katarina Lindberg

Utbildningschef i Mariestads kommun

Vilka faktorer bidrog till att ni hamnade i topp i årets ranking av Sveriges bästa skolkommuner?
– En långsiktig politisk stabilitet är en viktig pusselbit för att leda och styra skolverksamhet. Våra kommunpolitiker har ett tydligt fokus på barn och elever. De arbetar aktivt för att sätta deras behov i främsta rummet. En framgångsfaktor för oss är att våra politiker har tydliga förväntningar, målbilder och ger skolan ett tydligt uppdrag. Vi arbetar också med ständiga förbättringar och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Birgitte Dahlin

Utbildningschef i Båstads kommun

Vilka faktorer bidrog till att ni hamnade i topp i årets ranking av Sveriges bästa skolkommuner?
– De faktorer som enligt SKL utmärker framgångsrika skolkommuner, som formulerades 2009, är fortfarande relevanta. Vi arbetar för att utveckla ett tydligt ledarskap från politiken, skolledarna och ute i klassrummen. Vi har även höga förväntningar på våra elever och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, där vi fokuserar på att förbättra de områden där vi inte ser tillfredsställande resultat.

Maria Wirén

Utvecklingschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun

Hur hamnade ni högt i rankingen av Sveriges bästa skolkommun?
– Vi har en genomgående hög lärartäthet, både i förskolan och skolan. Vi har även tagit ett stort kliv framåt vad gäller elevernas meritvärden med tre fokusområden som varit framgångsrikt. Vi strävar även efter att skapa en likvärdighet i kommunen vad gäller kompetensutvecklingsinsatser så de fördelas jämnt på samtliga skolor och förskolor.

Martin Persson

Utbildningschef i Vellinge kommun

Vilka faktorer bidrog till att ni hamnade i topp i årets ranking av Sveriges bästa skolkommuner?
– Att prioritera förskola och skola ingår i vår långsiktiga strategi. Vi har stora enheter, vilket gör att eleverna kan gå på samma skola från förskola till nian. Vi arbetar även fokuserat med att utveckla våra lärare och pedagoger, med systematiskt kollegialt lärande. I vår kommun finns dessutom många motiverade och studieinriktade barn och ungdomar, säger Martin Persson, utbildningschef i Vellinge kommun.