Ringer man via Teletal så finns de med i telefonen under hela samtalet och går in och hjälper till att tolka otydligt tal och svåra ord, ger stöd för minnet, antecknar vad som sägs och skickar hem det etc.

Teletal inleder även samtalet och förklarar att de finns med under samtalet och ger stöd.

– Vi ser att denna tjänst är till stor hjälp för exempelvis skolelever som är på väg ut i vuxenlivet men som av olika skäl, som nedsatt hörsel, dyslexi eller en kognitiv nedsatt funktion, har problem med att själva ringa viktiga samtal och istället ber mamma eller pappa, förklarar Jessica Norström, ansvarig för tjänsten Teletal.

Det är viktigt att redan tidigt fånga upp ungdomar med den typen av hjälpbehov för att därigenom bidra till deras självständighet och utveckling.

– Det är annars lätt hänt att de blir beroende av andra eller helt enkelt låter bli att ha kontakt med omvärlden och isolerar sig, konstaterar hon.

Det är mycket enkelt att använda Teletal, man behöver inte boka i förväg eller ha något tillstånd. Tjänsten finansieras av Post- och telestyrelsen och idag används den vid ca 3000 samtal i månaden.