Den teknologiska utvecklingen påverkar ingenjörerna, de som har till yrke att hantera användningen av tekniken. På mellannivå försvinner många yrken i och med att människan kan ersättas med intelligenta robotar, datorer eller digitalisering.

– De som blir kvar är de som har de mest kreativa jobben, de jobb som kräver planering och samspel mellan människa, hjärna, handling och händer. Det kommer att behövas många ingenjörer även i framtiden, men mer utbildade sådana som inte kan ersättas av teknikmaskiner, menar Kristina Persson, ministern för framtidsfrågor.

Det kommer att behövas många ingenjörer även i framtiden

Sverige vill ligga i framkant när det gäller utveckling och kunnande, samt vill kunna konkurrera med andra länder. Då måste kompetensanseendet ligga främst.

– Det blir allt större krav på utbildnings- och kompetensnivå. Även flexibilitet och bredd på kunnande kommer att efterfrågas. Jag tror att i framtiden måste man kunna göra flera olika saker, inte bara var specialiserad.

Nya utmaningar

I framtiden kommer områden där man använder informationsteknologi i kombination med annan produktion få en allt större betydelse. Man talar om intelligenta hus och förarlösa bilar. Förändringar kommer att ske på ett antal olika områden, förändringar som både tar bort och skapar nya jobb. Plattformar där tjänsteleverantörer möter varandra utan mellanhänder, där Uber och Airbnb är två bra exempel. Men detta skapar problem.

Det är som en svart sektor, samtidigt som tjänsteutövarna saknar trygghetsavtal

– Samhället är beroende av att vi kan beskatta produktion. Det är som en svart sektor, samtidigt som tjänsteutövarna saknar trygghetsavtal. Det måste hanteras på något sätt, och jag tror för samhällets del så är det inte fråga om att försöka stoppa utvecklingen. Istället får man försöka hitta former som passar samhällets system, som socialförsäkringssystem för att kunna möta de här nya behoven. Det är en stor fördel att vi har en stark fackföreningsrörelse i Sverige som tillsammans med arbetsgivarna kan utveckla tillämpningar av regler på arbetsmarknaden och socialförsäkringar.