Bristen på pedagoger har lett till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Därför har vi i Lysekil sett till att satsa på skolan, både med kompetensutveckling, verksamhetsförståelse samt med en trivsam arbetsmiljö. Positiva effekter av detta är att lärarna trivs och att skolresultaten ökar. Vi har också mer personal per elev än i många andra kommuner.

I Lysekil arbetar vi med så verksamhetsnära styrning som möjligt. Beslut och resurser gör störst nytta närmast verksamheten. Det politiska budskapet är tydligt – vi satsar på utbildning. Dessutom är Lysekil är en liten, trygg och levande stad året runt med fantastisk natur vilket sätter extra guldkant på vardagen.