Ett litet land har inte råd att förlora en enda talang. De höjda kunskapsresultaten är ett styrkebesked från svensk skola, men ojämlikheten måste brytas. Därför investerar regeringen i svensk skola. Vi satsar på de skolor som har tuffast förutsättningar att nå målen, höjda lärarlöner, stärkt specialpedagogik och en skolkommission med fritt mandat att lägga förslag för en jämlik kunskapsskola. Det skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Några känner fjärilar i magen, men andra har ont i magen.

Svenska barns väg till skolan ser olika ut. Några känner fjärilar i magen, men andra har ont i magen. Några får skjuts av sina föräldrar, medan andra inte vet om föräldrarna lever. Skolans uppdrag är att ge alla samma möjlighet till kunskap och att växa upp till att bli de bästa vuxna man kan. Rektorer och lärare jobbar hårt varje dag för våra elever, men systemet brister. Ojämlikheten växer.

Din ansträngning ska avgöra

Läsåret har inneburit tre tydliga styrkebesked från svensk skola: förbättrade resultat i kunskapsmätningarna PISA och TIMSS och därtill fler i nästan alla grupper som får behörighet till gymnasiet. Samtidigt ökar ojämlikheten. Sådant som hur många böcker som står i bokhyllan hemma eller om man kan läsa läxorna i lugn och ro påverkar resultaten allt mer. Det ska vi inte acceptera. Din ansträngning i skolan ska avgöra din framtid, inte vilket hem du växer upp i.

Därför investerar regeringen i de skolor som har haft det tuffast, och i det som är viktigast för elever som har det tufft. Det handlar om en stark elevhälsa, mindre grupper i förskola och fritidshem, bemannade skolbibliotek, en aktiv studie- och yrkesvägledning. Det där är såklart bra för alla elever, men viktigast för de som behöver mest tid med sina lärare.

3 av 4 lärare är beredda att rekommendera yrket till andra och 6 av 10 legitimerade lärare som lämnat yrket kan tänka sig att komma tillbaka.

Vi investerar i höjda lärarlöner. Vi minskar administrationen runt nationella prov och särskilt stöd. Vi ser positiva underliggande trender: 3 av 4 lärare är beredda att rekommendera yrket till andra och 6 av 10 legitimerade lärare som lämnat yrket kan tänka sig att komma tillbaka. Fler vill bli och fler läser till lärare. Därför kan vi också anställa fler i skolan. Under de senaste åren har 20 000 nya medarbetare anställt i skolan. Det handlar både om fler lärare, men också om annan personal som gör att lärarna får tid att vara just lärare.

Små problem ska inte tillåtas växa

Vi stärker specialpedagogiken. Elever som behöver extra stöd ska få det i tid. Under många år blev det färre speciallärare i skolan, men det har nu vänt. Antalet som läser till speciallärare inom Lärarlyftet har tiodubblats, och fler speciallärare anställs i skolan. Under året lägger vi fram en läsa-skriva-räkna-garanti för riksdagen, en lagstiftning som ger lärarna mer mandat att redan i lågstadiet sätta in det stöd eleverna behöver för att få med sig grunderna och hänga med på skolans alla lektioner. Små problem ska inte tillåtas växa till stora hinder i många ämnen.

Skolan ska inte återigen drabbas i ekonomiskt tuffare tider

Vi har tydligt fokus på det som gör skillnad för lärare och rektorer: investeringar i skolan, att möta lärarbristen och stärka mandatet för de elever som behöver det mest. Samtidigt kallade vi tidigt på en Skolkommission där forskare och profession fått fria mandat att lägga fram förslag för att bryta segregationen och bygga ett jämlikt skolsystem. Nu har de lämnat ett samlat förslag som bland annat innehåller en starkare statlig resurstilldelning så vi garanterar att oavsett var man bor och vilken skola man går på så har man tillräckligt med resurser för uppgiften. Skolan ska inte återigen drabbas i ekonomiskt tuffare tider. Nedskärningar i skolan riskerar alltid ge större kostnader i andra änden, när elever lämnar skolan utan de kunskaper man behöver för livet. Därför ska likvärdigheten och resurserna till skolan tryggas.

Lärare, rektorer och elever har jobbat hårt för de styrkebesked den svenska skolan nu levererar. Bakom varje höjd poäng i PISA-proven ligger lärares engagemang och elevers ansträngning. Man har rätt att förvänta sig att politiken gör det som krävs för att ge rätt stöd i arbetet. Vi kommer fortsätta arbeta för en jämlik och stark kunskapsskola där alla barn och elever möts av kompetenta och behöriga lärare som har höga förväntningar och kan ge rätt stöd och arbetsro i klassrummet. Alla elever ska få en ärlig chans. Ingen ska lämnas efter, ingen ska hållas tillbaka.