Den uppfattningen delas av många, bland annat Magnus Lundin som är rektor vid Academy of Music and Business, en relativt nystartad friskola med fokus på spetsutbildning inom musik.

– Det är viktigt att hitta olika sätt att behålla elevers glädje att lära. Ett sätt är att i större utsträckning anpassa undervisningen till den enskilde individen, att sätta elevens behov i centrum.Magnus

Han tar exemplet med en elev med dyslexi som ska tvingas skriva en uppsats på fyra sidor.

– Men det går utmärkt att göra en bedömning enligt skollagens kriterier även på en text som är en halv sida, och vill någon annan istället skriva åtta sidor ska även det gå bra, förklarar han.

Det är också viktigt att skapa en skolmiljö som är mindre stressande och mer kreativ för eleverna, att komma ifrån bedömningskulturen och istället satsa på utveckling och ett innovativt förhållningssätt.

– Jag tycker att det är viktigt att eleven i högre grad får vara en del i sin egen utveckling, och inte bara utföra det som de blir tillsagda att göra.