Sven Magnusson, vice ordförande i Kristna Friskolerådet, menar att det är just detta som de internationella konventionerna skall säkerställa. Han hävdar också att det inte finns någon motsättning i att driva en religiös friskola och samtidigt följa svenska skollagar och förordningar.

Om det uppstår missförhållanden så ska de naturligtvis åtgärdas.

– Om det uppstår missförhållanden så ska de naturligtvis åtgärdas, men lokalt på den skolan och inte genom att förbjuda alla. I exempelvis Danmark kan man sätta en skola under extra tillsyn under en period för att kontrollera att regler följs.

Som förklaring till varför han anser att det är en så viktig demokratisk fråga att tillåta skolor med bred ideologisk spridning tar han Tyskland som exempel.

– Där är de efter andra världskriget mycket noga med att se till att främja en mångfald av ideologiska yttringar i skolor och i samhället, för att skapa en ömsesidig respekt och kunskap om olikheter. Kristna skolor måste där kunna visa att den kristna profilen genomsyrar hela skolverksamheten, annars kan de mista sitt tillstånd.

 

En förståelse för religösa livssyner

 

Han berättar också att i många kristna friskolor i Sverige idag är de som kommer från aktivt kristna hem en minoritet.

Många muslimer finner en fristad för sin tro i våra skolor.

– Vi har även många muslimer som finner en fristad för sin tro i våra skolor. Kristna skolor är på många sätt föregångare i integrationsarbetet, eftersom där finns en förståelse för religiösa livssyner och en respekt för människors olikheter.

Den accepterande värdegrunden är också ett skäl till varför kristna ungdomar väljer att gå i kristna skolor då det där är naturligt att ha en tro.

– Många kristna elever upplever att det är jobbigt på vanliga skolor då de känner sig starkt ifrågasatta, även av skolpersonal, berättar Sven Magnusson.

Sven Magnusson avslutar med att konstatera att det inte är en minoritetsfråga att det finns religiösa skolor, utan det är en samhälls- och demokratifråga.

– I Sverige har vi en historik av att allt ska vara lika för alla, vilket skapar vissa svårigheter för mångfald. Jag önskar vi kunde diskutera dessa frågor mer öppet och nyfiket och lyfta fram alla de fördelar en äkta valfrihet på skolområdet innebär för samhället.