Det är grund – och gymnasieskolan som frågorna ofta handlar om. Våra viktiga skolformer där våra barn och ungdomar erövrar den kunskap de behöver för att få en bra framtid och bli en del i ett större sammanhang.

Dagens skola ger många barn och ungdomar de viktiga grunderna de behöver men det finns elever som hamnar utanför. Vad vi ser idag är en ökad segregering och fler barn som inte når sina kunskapsmål. Vilket har många förklaringar. Det viktigaste är att eleverna ges förutsättningar att nå sina mål efter sina möjligheter.  Men det är inte alla som får den hjälp de behöver.

 

En ny chans att erövra kunskap

 

Detta gör att det är viktigt att ha en vuxenutbildning av god kvalité där alla en ges möjlighet att erövra kunskap för att skapa möjligheter till framtidstro. Få en andra chans. I dag ökar elevantalet inom vuxenutbildning med elever som har ett annat modersmål och elever med inlärningsproblem.  Detta är en stor utmaning för hela samhället. Hur skapar vi en framtida utbildning där dessa elever får sin andra chans.

Kanske alla som saknar gymnasieutbildning borde få studera med en ersättning som motsvarar a-kassan? Kunskap är en viktig del av samhällets demokrati och då borde alla ges möjligheter.

Internationellt är Sverige en förebild vad gäller möjlighet för vuxna att utbilda sig.

Vuxenutbildningen har en lång tradition i Sverige och från mitten av 1800-talet växte den folkbildning fram som senare blev kommunal vuxenutbildning (Komvux). Internationellt är Sverige en förebild vad gäller möjlighet för vuxna att utbilda sig. Vuxenutbildningens mål var från början att höja kompetensen hos våra medborgare i Sverige. Skolan i dag står liksom hela samhället inför ett stort förändringstryck vilket ställer krav. Det skapar också möjligheter vilket jag tror kommer leda till att vuxenutbildningen kommer få en mer betydande roll i framtiden. Detta om vi utvecklar vuxenutbildningen till de elever som behöver utbildning och kunskap för att bli integrerade med framtidens samhälle

 

Vilka är morgondagens elever?

 

Hur ska vi utveckla vuxenitbildningen så vi får en mer betydande roll i framtiden? Detta kan vi svara på genom att ställa frågan ”Vilka är morgondagens elever och vad behöver de för att lyckas”? Att allt färre människor kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång pekar på vuxenutbildningens avgörande roll i framtiden. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning, längre upp i åldrarna, utbildas oftare, och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag.

Framtidens skola har möjligheter att skapa ett samhälle där vi tror på framtiden.

Återigen är kunskap och lärande en stor grund för nyanlända svenskar att få möjlighet att vara delaktiga i samhället få ett arbete och känna en framtidstro. Kunskap är grunden till ett samhälle som bygger på våra demokratiska grunder och med kunskap ökar förståelse för olikheter och rädslor försvinner. Framtidens skola har möjligheter att skapa ett samhälle där vi tror på framtiden. En skola där alla ges möjligheter att lyckas.