Utbudet av utbildningar är stort och det finns något för alla. Inom yrkeshögskolan utbildas allt från framtidens soleltekniker, spelutvecklare och lokförare till tandsköterskor och ­trädgårdsmästare.

Nyligen inledde vi en historisk expansion av yrkeshögskolan. ­Antalet utbildningsplatser ökar och allt fler får chansen att läsa en ­YH-utbildning. I januari i år beviljade vi 525 nya utbildningar och totalt 36 000 nya utbildningsplatser. Fram till 2022 kommer årsplatserna att öka med nästan 50 procent.

 

Tydliga resultat

Den som inte känner till yrkeshögskolans framgångar kanske frågar sig varför den här expansionen kommer nu, men tittar man på resultaten är det tydligt att YH ­behövs. I dag har 93 procent av alla som tar examen jobb inom ett år, 80 procent hade jobb redan inom en månad. Mer än hälften av de ­s­­tude­rande får jobb på sina ­LIA-platser, där LIA står för lärande i arbetslivet - den handledda praktikform som gäller inom YH. Dessutom uppger åtta av tio att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen.

"Efterfrågan på utbildad ­arbetskraft är stor i Sverige"

Efterfrågan på utbildad ­arbetskraft är stor i Sverige i dag och listan på branscher och företag som ­brottas med rekryteringsproblem lång. ­Situationen kräver att allt fler vidare­utbildar sig inom ett yrke eller är beredda på att omskola sig och göra en karriärväxling. Här har yrkeshögskolan en viktig och växande roll för att få fler att ta sig framåt i arbetslivet.

För att alla YH-utbildningar ska leda till jobb tas alla utbildningar fram i nära samarbete med ­arbetslivet. För att vi på Myndigheten för yrkeshögskolan ska bevilja en utbildning krävs bland annat ­efterfrågan på arbetsmarknaden och en ledningsgrupp med representanter från det berörda ­arbetslivet. Det är också viktigt att det finns ­tillräckligt många ­LIA-platser och att utbildningen är skräddarsydd så att de studerande lär sig vad de behöver kunna för att bli anställningsbara direkt efter utbildningen.

Företag och offentliga arbetsgivare i hela landet letar efter kompetenta medarbetare. Därför är vi på myndigheten väldigt nöjda med att vi i år kunnat bevilja fler utbildningsplatser i landets alla län. ­Jönköpings län får flest platser i ­relation till invånarantal. Gotland får, efter några års låga siffror, en ­rejäl utökning. De senaste årens ökning av storstadslänens andel av det ­totala antalet platser bryts. YH finns ­fortsatt i hela landet, i alla län och i hälften av alla kommuner.

 

Utbildning på distans

För många av dem som redan har ett jobb är yrkeshögskolans ­distansutbildningar väldigt ­attraktiva och med expansionen ökar även ­antalet distansutbildningar. Framöver hoppas vi även kunna bevilja fler ”satellitutbildningar” där det finns studiegrupper på flera orter, så att YH kan ­erbjudas även på mindre orter.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det ­innebär att du måste ha en gymnasie­examen. På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper.

"Den som inte uppfyller de formella kraven kan bli antagen ändå."

Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Den som inte uppfyller de formella kraven kan bli antagen ändå. En yrkeshögskola kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Oavsett om du nyligen tagit ­studenten, om du vill vidare­utbilda dig inom ditt yrke eller byta ­karriär helt, är jag övertygad om att det även finns något för dig inom ­yrkeshögskolan. Därför vill jag uppmuntra dig att ta dig tid att tänka på din egen ­karriär, dina möjligheter och vad en YH-utbildning skulle kunna innebära för dig. Vem vet, din ansökan kanske är det första steget till ditt framtida drömjobb? 

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.