Framgången gör att politikerna satsar mer och de närmaste fyra åren kommer ­antalet årsplatser i landet öka till 44 000, en ökning med 45 procent.

 

Många vägar in i systemet

– Utbildningarna efterfrågas och ­genomförs i samarbete med arbetslivet. Det goda resultatet beror mycket på kursen LIA, lärande i arbetet med handledare på arbetsplatsen. Mer än hälften av de som går klart en utbildning börjar jobba på en LIA-plats, ­säger ­Abraham Bernharth, Myndigheten för yrkes­högskolan.

"Yrkeshögskolan, YH har ­nyligen beviljat 525 utbildningar för år 2018 / 2019."

Yrkeshögskolan, YH har ­nyligen beviljat 525 utbildningar för år 2018 / 2019. Studierna är eftergymnasiala, precis som universitetet men det finns ingen forsknings­anknytning. De största utbildningsområdena är Ekonomi, administration och försäljning, Teknik, tillverkning, drift och underhåll, Bygg, anläggning och ­fastighet, ­Hälso- och sjukvård samt Socialt arbete och Data/IT.

Behörighetskraven är gymnasie­examen eller motsvarande. Det innebär att det även går att söka på andra meriter än betyg eller ­examen från gymnasiet. Systemet är öppet med många vägar in.

 

Fler utbildningsplatser

Det är den faktiska kompetensen som bedöms och har man skaffat sig den på annat sätt ska den kartläggas och bedömas till exempel genom en validering. Det finns även sökande med universitets­utbildning som söker YH för att göra en karriär­växling. Utbildningsportföljen inom YH ändras varje år. Nya utbildningarna kommer till när företag som har ­behov av arbetskraft tar kontakt med utbildningsföretaget som i sin tur gör en ansökan hos myndigheten för YH. Myndigheten undersöker att det finns ett engagemang från arbetslivet och att alla villkoren uppfylls. Den strävar efter att få en fungerande kompetensförsörjning i hela landet.

I den senaste ­ansökningsomgången har samtliga 21 län fått fler utbildningsplatser. Under de kommande åren minskar andelen platser till storstadsregionerna något i och med de nya besluten.

YH är en ny utbildningsform som startade 1996 med en försöksverksamhet för kvalificerad yrkesutbildning. År 2002 permanentades den för att efter ett förändringsarbete och riksdagsbeslut 2009 bli ­yrkeshögskolan.