Är solceller lönsamt?

Är solceller lönsamt?

Solceller är lönsamt om du ser det som en långsiktig investering. När det gäller pengavärdet är återbetalningstiden runt 12–14 år medan energiåterbetalningstiden är så kort som 2–3 år. Solcellers återbetalningstid När man pratar om återbetalningstid för solceller är...
6 tips för att du ska kunna bli av med dina skulder

6 tips för att du ska kunna bli av med dina skulder

En enkel tillgång till snabba krediter, så även utomstående faktorer likt arbetslöshet samt sjukskrivning kan leda till att man hamnar i en skuldfälla som kan vara svår att ta sig ur. Men det är aldrig för sent att bli skuldfri och därmed få en bättre privatekonomi,...
5 tips och råd för en bättre privat ekonomi

5 tips och råd för en bättre privat ekonomi

Hur hanterar man sin privatekonomi på bästa sätt för att få över så mycket som möjligt per månad? Det är tufft om man betalar av lån eller har stora fasta utgifter. Men det är ändå enbart du själv som är den gemensamma nämnaren för din egen ekonomi. Om du inte tycker...
Vad är ekonomisk tillväxt?

Vad är ekonomisk tillväxt?

Med Ekonomisk tillväxt menar man i regel en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster. Man mäter den ekonomiska tillväxten genom bruttonationalprodukten eller BNP. Landets samlade, totala ekonomiska aktivitet utgör landets BNP.   Hur mäter...
Vad är överskuldsättning?

Vad är överskuldsättning?

Många skuldsätter sig genom att ta lån på grund av vardagskonsumtion eller svårigheter av att klara av bolån. Överskuldsättning innebär att man inte klarar av att betala skulder och räntor så att man fastnar i en ond cirkel där man tar ännu flera lån för att täcka...