5 tips och råd för en bättre privat ekonomi

5 tips och råd för en bättre privat ekonomi

Hur hanterar man sin privatekonomi på bästa sätt för att få över så mycket som möjligt per månad? Det är tufft om man betalar av lån eller har stora fasta utgifter. Men det är ändå enbart du själv som är den gemensamma nämnaren för din egen ekonomi. Om du inte tycker...
Vad är ekonomisk tillväxt?

Vad är ekonomisk tillväxt?

Med Ekonomisk tillväxt menar man i regel en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster. Man mäter den ekonomiska tillväxten genom bruttonationalprodukten eller BNP. Landets samlade, totala ekonomiska aktivitet utgör landets BNP.   Hur mäter...
Vad är överskuldsättning?

Vad är överskuldsättning?

Många skuldsätter sig genom att ta lån på grund av vardagskonsumtion eller svårigheter av att klara av bolån. Överskuldsättning innebär att man inte klarar av att betala skulder och räntor så att man fastnar i en ond cirkel där man tar ännu flera lån för att täcka...