Är solceller lönsamt?

Är solceller lönsamt?

Solceller är lönsamt om du ser det som en långsiktig investering. När det gäller pengavärdet är återbetalningstiden runt 12–14 år medan energiåterbetalningstiden är så kort som 2–3 år. Solcellers återbetalningstid När man pratar om återbetalningstid för solceller är...