Solceller är lönsamt om du ser det som en långsiktig investering. När det gäller pengavärdet är återbetalningstiden runt 12–14 år medan energiåterbetalningstiden är så kort som 2–3 år.

Solcellers återbetalningstid

När man pratar om återbetalningstid för solceller är det viktigt att skilja på den ekonomiska återbetalningstiden och energiåterbetalningstiden.

Energiåterbetalningstiden för solceller är betydligt kortare än den ekonomiska återbetalningstiden. Redan efter 2–3 år har en solenergianläggning vanligtvis producerat lika mycket energi som det tog att producera den, och energiproduktionen är efter det positiv. Undrar du om solceller verkligen är miljövänligt kan du läsa mer om detta på Hemsol.se

Pratar man däremot om den ekonomiska återbetalningstiden behöver man ha ett mycket längre perspektiv än så, men ser man solceller som en långsiktig investering så är solceller lönsamt och blir till slut en stor besparing.

Solceller blir lönsamt efter ett decennium

Exakt hur lång återbetalningstid solceller har går inte att säga eftersom det beror på en mängd olika parametrar, och framför allt på hur elpriset varierar. Men generellt brukar man säga att efter cirka 12 år börjar solcellerna att bli en ren besparing, för större solcellssystem är återbetalningstiden i regel kortare.

Men eftersom solceller har en livstid på cirka 30 år, är det många år som hinner bli lönsamma rent ekonomiskt du i slutändan kommer du ha sparat mycket pengar genom att investera i solceller.

Det som gör att återbetalningstiden blir så pass lång är att det är kostsamt att installera solceller helt enkelt. Trots att det finns en del investeringsstöd för installation av solceller behöver du räkna med en hög engångskostnad.

Solceller är därför lönsamt både för din ekonomi och för miljöns skull.

Aspekter som avgör när solceller blir lönsamt

För att kunna avgöra när solcellerna börjar bli lönsamma behöver du ta hänsyn till flera olika faktorer. Du behöver kolla på priset för själva installationen, besparingar på att inte behöva betala el från annan produktion, intäkter från såld överskottsel och underhållskostnader.

För att räkna på när solceller skulle bli lönsamt för just dig och utifrån dina förutsättningar finns det många olika kalkyler att ta hjälp av. Det kan dock vara svårt att göra en exakt beräkning eftersom elpriset kan variera kraftigt och det är svårt att förutspå hur elpriset kommer att vara om flera år, besparingen kan därför både gå fortare och långsammare än vad beräkningar säger.

Solceller är lönsamt för miljön

Ser du solceller om en långsiktig investering kommer det alltså att bli ekonomiskt lönsamt för dig till slut, men det som också är viktigt att ha i åtanke är att solceller är också lönsamt för miljön.

Både privatpersoner och företag behöver tänka hållbart och solceller är en hållbar energikälla. För att energiåterbetalningstiden av solcellerna ska bli så kort som möjligt är det också viktigt att investera i solceller som har producerats på ett hållbart sätt, och gärna inom EU.

Som med så mycket annat är det viktigt att se till hela kedjan och att göra pålästa val, och det är viktigt att även vi som konsumenter ställer krav på producenter och att vi i Sverige jobbar med hållbarhetsfrågor.