I den här artikeln förklarar vi först vad likviditetsproblem är. Artikeln hade förstås inte varit komplett utan att vi bistått dig med relevanta lösningsförslag, och dessa pratar vi mer om lite längre ner i artikeln.

 

Vad är likviditetsproblem?

Likviditet är ett mått på en organisations förmåga att betala sina skulder och utgifter. Likviditeten visar på den kortsiktiga återbetalningsförmåga som gäller hos ett företag. Likviditetsproblem innebär i sin tur att ett företag har problem att betala sina löpande skulder och utgifter.

Ett företag som har likviditetsproblem sitter inte per automatik i en dålig ekonomisk sits. Detta då det kan vara fullt normalt att ha högre kostnader än intäkter under vissa delar av året för exempelvis ett semesterhotell eller för en privatägd golfbana.

 

5 lösningar på likviditetsproblem

  1. Ta in kapital utifrån. Genom att låna pengar eller ge ut aktier.
  2. Fakturera på rätt sätt. Exempelvis genom att tillämpa en förseningsavgift.
  3. Skapa en likviditetsbudget. Som ger bra en överblick gällande in- och utbetalningar till företaget.
  4. Sälj eller belåna dina fakturor. För att få betalt direkt.
  5. Utvärdera vilka kunder du har. Det är dumt att vara beroende av ett fåtal kunder.

Nedan pratar vi mer om de lösningsförslag som precis nämnts i större detalj.

 

1. Att ta in kapital utifrån

Du kan lösa akuta likviditetsproblem genom att ta in pengar utifrån, genom att exempelvis sälja aktier i företaget. Om du säljer företagsaktier får du förvisso in mer pengar så att du kan bli av med dina skulder, men då ägarandelarna ändras kan oaktsamma aktieförsäljningar leda till negativa konsekvenser.

Mer specifikt är det viktigt att du löser rotproblemet, i stället för att tillämpa så här drastiska lösningar. Ett alternativ till att sälja ägarandelar är att du och ditt aktiebolag tar ett aktiebolagslån. Det finns många finansieringslösningar för aktiebolag, och att låna pengar kan i många fall vara bättre än en uppluckring av de befintliga ägarandelarna.

 

2. Att fakturera på ett bättre sätt

Om ditt företag arbetar med ett stort projekt, var då tydlig med att ditt företag kommer att delfakturera. Att exempelvis som byggfirma anlägga ett stort hus åt en kund är förödande för likviditeten såvida man inte delfakturerar. Att ligga ute med flera miljoner till underleverantörer är inte ekonomiskt hållbart, så se till att alltid kräva att kunden betalar undan för undan.

Det är även viktigt att du specificerar vad som händer om kunden inte betalar i tid. En dröjsmålsränta är alltid bruklig för att du ska kunna försäkra dig om att kunden har incitament nog att betala i tid.

 

3. Att skapa en likviditetsbudget

En likviditetsbudget kan man göra i exempelvis Excel, och med denna budget får du en större klarhet gällande företagets in- och utgifter. Likviditetsbudgeten är främst behjälplig för att du ska kunna förutse under vilka tidsperioder som ditt företag riskerar att drabbas av likviditetsproblem.

Med andra ord är en likviditetsbudget viktigt för att du ska kunna planera för och genomdriva effektiva motåtgärder i god tid.

 

 

4. Att sälja eller belåna sina fakturor

Om du säljer en faktura för 10 000 kronor får du 9 700 kronor direkt i handen. Den exakta avgift du betalar till kreditbolaget beror på ditt företags likviditet. Om du i stället lånar ut dina fakturor är det vanligt med en avgift på mellan 60 och 90 %, som tas ut i form av ränta.

Den stora fördelen med att belåna eller sälja sina fakturor är att ditt företags likviditet ökar direkt, då du slipper vänta på att kunderna ska betala in sina fakturor.

 

Läs mer: Så kan företag bli mer hållbara

 

5. Att utvärdera sina kunder

Om du och ditt företag endast har ett fåtal kunder som står för stora delar av omsättningen, kan det vara en bra idé att försöka hitta fler kunder. Det är dock alltid billigast att sälja mer produkter till kunder man redan har, så att ägna sig åt effektiv merförsäljning är också en bra lösning.

Att stora kunder är viktiga förtydligas i Paretoprincipen som i folkmun kallas för 80/20-regeln. Inom ekonomi och företagande är det nämligen vanligt att 20 % av kunderna står för 80 % av inkomsterna.