Vad är ekonomisk tillväxt?

Vad är ekonomisk tillväxt?

Med Ekonomisk tillväxt menar man i regel en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster. Man mäter den ekonomiska tillväxten genom bruttonationalprodukten eller BNP. Landets samlade, totala ekonomiska aktivitet utgör landets BNP.   Hur mäter...
Vad är överskuldsättning?

Vad är överskuldsättning?

Många skuldsätter sig genom att ta lån på grund av vardagskonsumtion eller svårigheter av att klara av bolån. Överskuldsättning innebär att man inte klarar av att betala skulder och räntor så att man fastnar i en ond cirkel där man tar ännu flera lån för att täcka...