I vårt konsumtionssamhälle är det viktigt att vi skapar hållbarhet: Politiska beslut, samarbete med företag samt att företag tar eget ansvar är viktigt för att utvecklingen i samhället går i rätt riktning. Vi måste alla tillsammans jobba mot ett mer hållbart samhälle

 

Företag som gör rätt

Det finns bra exempel på företag som gör saker rätt. New Belgium Brewing till exempel. Detta företag som startades 1991 och återanvänder idag mer än 75% av sitt eget avfall och restprodukter. Dessutom förser de sina anställda med cyklar och elcyklar eller scooters om de behöver göra ärenden. Allt för att minska miljöpåverkan. Ikea är också ett företag som tar socialt ansvar. Möbelgiganten förser alla sina butikers tak med solceller för att driva sin egen el. Butikstaken täcks just nu med totalt över 700 000 solpaneler. IKEA använder sig av 50% av planterade trän från hållbar skogsplantering och arbetar ständigt för att öka andelen hållbara material.

Här nedan följer exempel på vad företag kan göra och hur de kan arbeta för att skapa hållbarhet i produktion som miljö:

 

Hållbar arbetsplats

Hur kan ledare och anställda hjälpas åt frö att skapa en arbetsplats med hållbar miljö? Först och främst finns det små saker alla kan hjälpas åt med. Som att stänga av luftkonditionering om det inte är onödigt att ha på. Att släcka ner rum som inte används är också en enkel sak alla kan ha i åtanke. Ytterligare en sak att tänka på är att man faktiskt kan använda begagnade möbler och annat som behövs för kontoren. Om man vill ha nya möbler kan man köpa in sådant som är gjort av återvunnet material.

 

Hållbar energi

Företag uppmuntras att välja miljövänlig el. De måste själva arbeta för att effektivisera sim produktion. De måste även till att maskiner underhålls på bästa sätt så att de inte drar onödigt mycket el. Om alla hjälps åt skulle enorm vinningar i energi kunna göras.

 

Återanvändning

Företag inom produktion bör alltmer försöka rikta in sig på att använda återanvänt material. Produkterna som tillverkas bör vara möjliga att återvinna. Under senare år har vi sett en positiv utveckling då hållbara produkter genom hållbar produktion efterfrågas allt mer. Desto mer material som återanvänds och desto mer material som kan återvinnas, desto mer kostnadseffektiv kommer återvinning och återanvändande att bli.

 

Hållbar ekonomi

När det gäller ekonomin måste företag visa öppenhet och samarbetsvilja. Eftersom vi lever och verkar innanför kapitalismens ramar där vinst är det viktigaste av allt är tyvärr politiska beslut det som gör skillnad. En del aspekter måste företag själva ta ansvar för.

 

Motverka korruption

Företag måste se till att inte lockas att gynna korruption oavsett det sker inom nationens gränser eller i andra länder. Det kan ibland vara svårt att göra affärer utan att ge mutor. Men om företag gemensamt gör sak blir det lättare att tillsammans arbeta för ett bättre samhälle.

 

Klimatkompensation

Långa transportsträckor och billig tillverkning är så klart lockande och sånt som gör företag mer konkurrenskraftiga. Här måste vi först och främst skapa balans. Företag bör själva ha en plan för klimatkompensation. Om inte företagen blir bättre på detta kommer vi nog inom en snar framtid se krav på klimatkompensation i politisk lagstiftning.