När du missar att betala en faktura får du en påminnelse. Detta sker i regel efter åtta dagar, men en del ger tio dagar och andra endast sex. Därefter går skulden vidare till inkasso. Du kan bestrida skulden om du anser kravet som oskäligt, annars går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten. 

 

När går ärendet vidare till inkasso?

Påminnelseavgiften brukar vara 60 till 80 kronor. Men enligt lag får företag kräva mycket mer än så. Om du missar påminnelsen, som oftast ger dig ytterligare åtta dagar, går ärendet vidare till inkasso. Företag kan själva sköta sina inkasso-ärenden, men de allra flesta använder sig av inkassobolag. I princip alla inkassoföretagen ger den som är betalningsskyldig åtta dagar att betala skulden. En vanlig inkassoavgift är ytterligare 160 kronor. Därefter, om du inte betalar skulden, går ärendet vidare till Kronofogden.

I regel är B2B-fakturor, eller fakturering från företag till företag, snällare och mindre strikt än mot privatpersoner. Företag kan få ett par veckor till en månad extra betalningstid, ibland mer. Det är svårare att få respit som privatperson.

 

Vad händer om skulden går vidare till Kronofogden?

Ca 2 veckor efter sista betalningsdatumet för en inkassofaktura går ärenden vidare till kronofogden. Från kronofogden får man då ett betalningsföreläggande på fakturabeloppet + 600 kr. Betalar du inte betalningsföreläggandet inom förfallodatumet får du en betalningsanmärkning.

Om ärendet därefter går vidare till indrivning av skulden blir du betalningsskyldig för ytterligare en avgift, den här gången för just indrivning som nu även den ligger på 600 kronor.

 

Hur bestrider man en skuld?

Om du anser att fakturan är falsk eller om summan inte är skälig är det mycket viktigt att du skickar tillbaka fakturan direkt till inkassobolaget. Det bästa är att skriva ”bestrides” direkt på fakturan tillsammans med en förklaring till varför du bestrider fakturan. Då är det företaget som vill ha betalt som får avgöra själv om de vill skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Överskuldsättning är en vanlig orsak till att privatpersoner har svårt att komma i kapp med räkningar och hamnar hos kronofogden. Har du redan bestridit fakturan eller gör det hos Kronofogden, kommer ärendet att gå vidare till tingsrätten. Det är då upp till företaget som vill ha betalt om de vill gå vidare till tingsrätten eller om de vill släppa ärendet.