När du missar att betala en faktura får du först en påminnelse. Detta sker i regel efter åtta dagar. En del ger tio dagar och andra endast sex. I regel är B2B-fakturor, eller fakturering från företag till företag, snällare och mindre strikt än mot privatpersoner. Företag kan få ett par veckor till en månad extra betalningstid, ibland mer. Det är svårare att få respit som privatperson.

 

När går ärendet vidare till inkasso?

Påminnelseavgiften brukar vara 60 till 80 kronor. Men enligt lag får företag kräva mycket mer än så. Om du missar påminnelsen, som oftast ger dig ytterligare åtta dagar, går ärendet vidare till inkasso. Företag kan själva sköta sina inkasso-ärenden, men de allra flesta använder sig av inkassobolag. I princip alla inkassoföretagen ger den som är betalningsskyldig åtta dagar att betala skulden. En vanlig inkassoavgift är ytterligare 160 kronor. Därefter, om du inte betalar skulden, går ärendet vidare till Kronofogden.

 

Hur bestrider man en skuld?

Om du anser att fakturan är falsk eller om summan inte är skälig är det mycket viktigt att du skickar tillbaka fakturan direkt till inkassobolaget. Det bästa är att skriva ”bestrides” direkt på fakturan tillsammans med en förklaring till varför du bestrider fakturan. Då är det företaget som vill ha betalt som får avgöra själv om de vill skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Har du redan bestridit fakturan eller gör det hos Kronofogden, kommer ärendet att gå vidare till tingsrätten. Det är då upp till företaget som vill ha betalt om de vill gå vidare till tingsrätten eller om de vill släppa ärendet.

 

Vad händer om skulden går vidare till Kronofogden?

När skulden går vidare till kronofogden brukar man få brev två veckor efter sista betalningsdatum för inkasso. Du kan betala under denna tid utan att bli skyldig ytterligare pengar. Men när du får brev från kronofogden tillkommer en kostnad på 600 kronor plus effektiv ränta. Om ärendet går till indrivning blir du betalningsskyldig för ytterligare en avgift, den här gången för indrivning som just nu ligger på 600 kronor. Överskuldsättning är en vanlig orsak till att privatpersoner har svårt att komma i kapp med räkningar och hamnar hos kronofogden.