Hur vi skapar ett jämställt samhälle

Hur vi skapar ett jämställt samhälle

Sverige har varit ganska bra på att skapa ett jämställt samhälle. Under 2000-talet har dock klyftorna i samhället ökat och därmed skapas ett ännu större behov av att kämpa för, bevare och ökan jämställdheten i samhället. Jämställdhet är en fråga om demokrati och...