En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med fokus på att minimera avfall genom återanvändning av resurser. Med en cirkulär ekonomi vill man motverka att ekonomisk tillväxt kommer ifrån konsumtion av begränsade tillgångar genom att arbeta regenerativt istället för linjärt.

 

Hur fungerar en cirkulär ekonomi?

Sveriges regering har beslutat att ta fram en strategi för att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi verkar den ekonomiska aktiviteten uppbyggande och återuppbyggande för människors hälsa och miljö. Konceptet inser vikten av att ekonomin behöver arbeta effektivt gällande alla aspekter. Alla måste hjälpa till, så det gäller att företag arbetar aktivt för hållbarhet, att organisationer för stöd och att enskilda individer samarbetar med samhället i stort.

 

Cirkulär ekonomi bygger på tre principer:

  • Få bort avfall och föroreningar
  • Återvinna och fortsätta använda produkter och material.
  • Regenerera miljö och natur

 

Få bort avfall och föroreningar

Tänk om vi kunde skapa en värld utan avfall och luftföroreningar? En cirkulär ekonomi avslöjar och motar bort negativa effekter av ekonomisk aktivitet som orsakar skada på människors hälsa och på miljön. Detta inkluderar utsläpp av växthusgaser och farliga ämnen, föroreningar av luft, land och vatten samt strukturellt avfall som orsakas av sånt som trafikstockningar.

 

 

Återvinna och fortsätta använda produkter och material

Tänk om vi kunde bygga upp en miljö som fortsätter att använda material istället för att använda upp resurser? En cirkulär ekonomi gynnar aktiviteter som bevarar olika värden i form av energi, arbetskraft och material. Detta innebär att man utformar systemet för hållbarhet, återanvändning, tillverkning och återvinning för att produkter, komponenter och material skall kunna hållas cirkulerande i ekonomin. Cirkulära system använder sådant som effektiva biobaserade material genom att uppmuntra många olika användningsområden för dem när de cirkulerar mellan ekonomin, miljön och naturen.

 

Regenerera miljö och natur

Tänk om vi inte bara kunde skydda miljön, utan även kunna aktivt förbättra? En cirkulär ekonomi undviker användningen av icke-förnybara resurser och bevarar eller förbättrar förnybara, till exempel genom att återlämna värdefulla näringsämnen till jorden för att stödja regenerering eller använda förnybar energi i stället för att förlita sig på fossila bränslen.

 

Kan material återlämnas till naturen tryggt och miljövänligt?

Inom cirkulära ekonomiska teorier skiljer man mellan biologiska och tekniska material. Biologiska material är material som säkert kan återgå in i den naturliga världen efter det att de har gått igenom en eller flera användningscykler. De bryts ned över tiden och återlämnar innehållande näringsämnen till miljön. Tekniska material kan dock inte komma in i miljön igen. Dessa material, såsom metaller, plast och syntetiska kemikalier, måste kontinuerligt cirkulera igenom systemet så att deras värde kan fångas och återinsamlas.

 

Ägande och användning i en cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi är alltså biologiska material de enda som anses förbrukningsbara medan tekniska material måste återanvändas. I det här sammanhanget skulle det vara absurt att konsumera tvättmaskiner och bilar på samma sätt som vi konsumerar mat. Detta är en subtil, men ändå betydelseavgörande skillnad i hur vi ser på vårt förhållande till material. Vilken nytta har man egentligen av att äga en borr när man bara vill sätta hål i väggen för att hänga upp en bild? Det är tillgång till tjänsten som en produkt tillhandahåller som är viktig, snarare än själva produkten. Förståelsen för att vi måste ändra vårt tankesätt och förhållandesätt till ägande utgör grunden till att vi i praktiken skall kunna flytta över hela vår ekonomi från linjär till cirkulär.