En blogg om tillväxt och hållbarhet

 

 

Miljö & Hållbarhet

Hur skapar vi ett hållbart samhälle för en bättre framtid åt oss alla?

Ekonomi

Hur skapar vi bättre ekonomiska förutsättningar privat och nationellt?

Integration & jämställdhet

Hur skapar vi ett jämställt samhälle där alla får vara med på samma villkor?

Tillväxt måste vara hållbar

Tillväxt är så klart inte bara viktig, men den måste också kunna vara hållbar. Så hur skapar man då en hållbar utveckling för alla? Det är om sådant du hittar på den här hemsidan. Vi skriver om allt som har med hållbarhet och hållbar tillväxt att göra, men i ett bredare perspektiv. Vi anser att ett hållbart samhälle måste inkludera alla människor som lever i det. Därför måste vi sträva att göra vårt samhälle lika hållbart för alla. 

Landet, företagen, individen – Det hållbara samhället för alla

Hur ser en hållbar ekonomi kan se ut och vad är förutsättningarna för en hållbar ekonomi? Har du hört talas om begreppet cirkulär ekonomi? 

På dessa sidor hittar du inte bara information om vad som menas med hållbarhet, utan om allt som knyter an till ämnet i fråga om hur staten i samspel med samhällsfunktioner, företag och den enskilda individen tillsammans kan hjälpas åt att skapa bästa möjliga förutsättningar för människorna att leva bra liv med goda framtidsutsikter.  

Vad kan företag göra för att hälsa till med att skapa hållbarhet? Om sånt hittar du på dessa sidor. Invånare som överkonsumerar och skuldsätter sig kraftigt är inte heller en del av lösningen för en hållbar ekonomi. Samhället måste hjälpas åt. Här hittar du lite tips om hur du skaffar dig en bättre privatekonomi. Passa även på att läsa lite om överskuldsättning och om hur du undviker det. 

Vi lever i en global värld och alla måste hjälpas åt. Integration och jämställdhet är allas rättigheter. Varför behöver vi leva i en värld där människor måste fly från krig och hur kan vi hjälpa flyktingar att integreras i samhället? Läs exempelvis om varför människor flyr över medelhavet och hur vi kan hjälpa flyktingarna. Alla aspekter av människors jämlikhet och mänskliga rättigheter skall vara en del av lösningen. Så skapar vi en hållbar framtid för alla.

Senaste bloggar

 

 

Är solceller lönsamt?

Solceller är lönsamt om du ser det som en långsiktig investering. När det gäller pengavärdet är återbetalningstiden runt 12–14 år medan energiåterbetalningstiden är så kort som 2–3 år. Solcellers återbetalningstid…